ტექნო ბუმში ტექნიკაზე ვრცელდება 2-დან 5-წლამდე  გარანტია.

  საგარანტიო მომსახურებას ახორციელებს მწარმოებლების მიერ  ავტორიზებული სერვის ცენტრები.

  საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში მის უფასო შეკეთებას, რაც მოიცავს შეკეთებისა და სათადარიგო ნაწილების ღირებულებას

სარემონტო ვადა განისაზღვრება მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად.

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში სერვისცენტრში უნდა წარადგინოს სავაჭრო ორგანიზაციის და მწარმოებლის მიერ სრულყოფილად შევსებული საგარანტიო ტალონი.

საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნას მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.